Allemannsretten - retten til å ferdes fritt i Norge

Hva er allemannsretten?

Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter til å oppleve og å bruke naturen rundt oss. Og dette har vi full rett til, så lenge vi tar hensyn til grunneier, hverandre, planter og dyr.

To begreper som ofte omtales i allemannsretten, og som er viktige å forstå, er innmark og utmark. Enkelt forklart er innmark områder som gårdsplasser, hustomter, dyrket mark og liknende areal hvor allmenn ferdsel vil være til bry for eier av grunnen. Utmark kan forklares som alt som ikke er innmark. I praksis vil det si skog, fjell, myr og kystområder, som utgjør mesteparten av landet. Hvorvidt et område er innmark eller utmark, gir seg ikke alltid selv. I mange tilfeller krever det en skjønnsmessig vurdering.

 is a law that allows everyone to roam free on uncultivated land in Norway. By cultivated land it means privately owned land, meadows, pastures, gardens, building plots, and industrial sites. In practical sense this means that you are free to hike, camp and enjoy the fresh air in forests, mountains, and coastal areas, which make up the majority of Norwegian nature.

Hva gjelder i allemannsretten?

Selv om allemannsretten gir deg mye frihet er det viktig å bemerke seg følgende:

  1. Respekt naturen - Du kan gå fritt hvor du vil i utmark, så lenge det skjer på hensynfull måte. Plikten til å ferdes sporløst og ikke gjøre unødig skade på terrenget eller forstyrre dyrelivet, gjelder alltid når vi ferdes i naturen. Husk å ikke forlate noe søppel. Forlat naturen slik du gjerne selv ønsker å finne den.
  2. Du har lov til å telte i utmark uten grunneierens samtykke, så lenge du ikke forstyrrer beboernes fred. Teltet må plasseres minst 150 meter fra bebodde hus og hytter og kan maksimalt stå oppe i to døgn, med mindre du får grunneierens samtykke til å telte der lenger. Slår du opp telt på høyfjellet eller i et område fjernt fra bebyggelse, gjelder ikke tidsbegrensingen på to dager.
  3. Du har generelt ikke lov til å gjøre opp ild i eller i nærheten av skogsmark i perioden 15. april til 15. september. Gjøres det ikke på forsvarlig måte, er selv engangsgrilling i parken ulovlig. Å tenne bål i strandkanten er derimot innafor, så lenge du ikke skader underlaget og forårsaker brannfare. Strengere lokale regler kan også forekomme.
  4. All fiske i sjøen som foregår fra land, defineres som fritidsfiske og kan fritt utøves. Det samme gjelder fiske som foregår fra fritidsbåt. Når du fisker kan du fritt bruke håndredskaper som fiskestang eller snøre. Les mer om fiskereglene på Miljødirektoratets nettsider. For at du skal kunne jakte må du bestå en jegerprøve, samt skaffe deg jaktkort. Jakt og fiske i ferskvann og vassdrag inngår ikke i allemannsretten. Som hovedregel er det kun grunneieren som har rett til det og det er derfor han som må gi deg tillatelse. Du kan plukke ville bær, sopp, blomster og urter i utmark, det er en del av allemannsretten. Ville nøtter skal plukkes og spises på stedet. Bor du i Nordland, Troms eller Finnmark, er det noen steder lagt ned forbud mot sanking av multer. Sett deg derfor alltid inn i lokale bestemmelser. Allemannsretten gir deg likevel alltid rett til å plukke multer som spises på stedet. Og de kjente favorittene som blåbær, markjordbær, tyttebær og bringebær kan du uten unntak forsyne deg raust av, på lovlig vis, over hele landet. Les mer om høsting av naturen på Miljødirektoratets nettsider.

Ved å respektere naturen, dyreriket, og de lokale innbyggerne, kan vi sammen sørge for at alle har muligheten til å nyte naturen. Ha en fin tur!

Kilde:

Norsk Friluftsliv - https://www.norskfriluftsliv.no/hva-er-allemannsretten/

Visit Norway - https://www.visitnorway.com/plan-your-trip/travel-tips-a-z/right-of-access/

Similar articles

No items found.